XXXVI Wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie

2024.06.28
XXXVI Wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie
W dniu 7 lipca 2024 r. organizowany jest wyjazd na wystawę zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych do Sitna. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sołtysem do dnia 4 lipca br.