Razem Bezpieczniej 2022

indeks_b_1_b.jpg

Tytuł projektu: "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL PRZYKŁADEM DLA INNYCH"

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, Gmina Tereszpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpieczna gmina Tereszpol przykładem dla innych” w wysokości 90 tys. zł. Całkowity koszt projektu to 100 tys. zł.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży poprzez działania takie jak:

 1. Inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej,
 3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego,
 4. Organizowanie debat społecznych, warsztatów, spotkań oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Projekt "Bezpieczna gmina Tereszpol przykładem dla innych" realizowany był do 31 grudnia 2022 roku.

W ramach projektu zrealizowane były nastepujące działania:

 1. „To moje ręce i ja nimi kręcę” - warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy dla dzieci
 2. „Uzależnienie a współuzależnienie” – warsztaty dla młodzieży o szkodliwości alkoholu
 3. „Wokół mojego ciała” - warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 4. „Wokół nieidealnych rodzin” - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży
 5. Cykl wykładów dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących cyberprzemocy oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyfrowej rozrywki z Krzysztofem Piersą
 6. "Cyberprzemoc czyli rzeczywiste zagrożenia wirtualnego świata" – warsztaty dla młodzieży
 7. „Dopalacze i inne środki psychoaktywne (w tym energy drinki)” – warsztaty o szkodliwości substancji psychoaktywnych dla młodzieży
 8. „Szkolna interwencja profilaktyczna” – warsztaty dla nauczycieli
 9. Gminna Debata Oxfordzka – debata z udziałem młodzieży na temat zagrożeń współczesnego świata
 10. Wycieczka do Ojcowa dla dzieci i młodzieży połączona z warsztatami edukacyjnymi
 11. Spektakle teatralne dotyczące bezpieczeństwa drogowego dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych
 12. „Młodzi oko w oko z problemem” – trzydniowy biwak szkoleniowy dla młodzieży z Krzysztofem Petkiem
 13. Cykl zajęć profilaktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej
 14. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji
 15. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami straży pożarnej
 16. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i orientacji w terenie z pracownikiem Roztoczańskiego Parku Narodowego
 17. Debata dotyczącą bezpieczeństwa seniorów z udziałem służb mundurowych
 18. „Wiemy jak działa oczyszczalnia” – zajęcia profilaktyczne z bezpieczeństwa ekologicznego
 19. „Bawię się bezpiecznie”– rodzinne Andrzejki
 20. Bezpieczne Mikołajki
 21. Uroczysta gala podsumowująca projekt

Projekt dofinansowany był ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Galeria zdjęć