Urząd Stanu Cywilnego

Pliki do pobrania

 • Zaświadczenie o zameldowaniu

  Pobierz
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

  Pobierz

Ochrona Środowiska

Pliki do pobrania

 • Wzór przelewu opłaty za śmieci

  Pobierz
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pobierz
 • Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy

  Pobierz
 • Oświadczenie o zgodności prac prowadzonych na nieruchomości

  Pobierz
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego

  Pobierz
 • Wniosek o dofinansowanie demontażu i utylizacji eternitu

  Pobierz
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych

  Pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości

  Pobierz
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

  Pobierz
 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)

  Pobierz
 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)

  Pobierz
 • Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastaracji, uspienia ślepych miotów

  Pobierz
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

  Pobierz
 • ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  Pobierz

Budownictwo

Pliki do pobrania

 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  Pobierz
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

  Pobierz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki /działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  Pobierz
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tereszpol

  Pobierz

Program 500+

Pliki do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  Pobierz
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  Pobierz

Program 300+

Pliki do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

  Pobierz
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

  Pobierz

Pomoc GOPS

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zasiłki socjalne

  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Pobierz
 • BECIKOWE - WNIOSEK DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

  Pobierz
 • BECIKOWE - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

  Pobierz
 • BECIKOWE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY

  Pobierz
 • BECIKOWE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY -WNIOSEK

  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY- ZAŁĄCZNIK DO ZASIŁKU RODZINNEGO

  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY- ZAŁĄCZNIK ZSR-05

  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY - ZAŁĄCZNIK ZSR-07

  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY - ZAŁACZNIK ZSR-12

  Pobierz
 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - WNIOSEK

  Pobierz
 • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - WNIOSEK

  Pobierz
 • SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY- WNIOSEK

  Pobierz
 • ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE - WNIOSEK

  Pobierz
 • ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM" - WNIOSEK

  Pobierz