Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gops@tereszpol.pl
tel. 84 6876260

Godziny otwarcia:
7:30-15:30
Numer konta bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
94 9644 1062 2005 6200 1108 0001

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Iwona Pieczykolan
Kierownik GOPS Iwona Pieczykolan tel. 84 6876260 e-mail: ipieczykolan@tereszpol.pl Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy

 1. Iwona Pieczykolan Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Edyta Zubala Główny księgowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 3. Marta Mielnik Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 4. Sylwia Pięciurek Pracownik ds. świadczenia wychowawczego i stypendiów szkolnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 5. Agnieszka Chmura Pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 6. Agnieszka Kiszczak Pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 7. Agnieszka Czernik Pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 8. Małgorzata Pięciurek Opiekunka domowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 9. Zofia Borowa Opiekunka domowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 10. Barbara Sykała Asystent rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie,  ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, tel. 84 687 62 60

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować sięz Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ewa Myszkowiak, biuro@myszkowiak.pl

Pliki do pobrania

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESZPOLU-ZAORENDZIE

  Pobierz