Gospodarka odpadami

Kontakt:
Gospodarka odpadami
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Gospodarka odpadami
Monika Gruszczyńska
Pracownik merytoryczny Monika Gruszczyńska tel. 84 687 66 41 e-mail: mgruszczynska@tereszpol.pl Gospodarka odpadami


 

Każdy właściciel nieruchomości, na którego została złożona deklaracja na odpady ma wygenerowany INDYWUDUALNY nr rachunku bankowego.

W celu sprawdzenia poprawności nr konta proszę dzwonić na nr 84 687 66 41Od dnia 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tereszpol a mianowicie  (§1 uchwały Rady Gminy Tereszpol Nr XIX/100/16):
"Właściciele nieruchomośći położonych na terenie Gminy Tereszpol zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym roku raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe z danego kwartału, w następujących terminach: 

 • za I kwartał do 15 marca
 • za II kwartał do 15 maja
 • za III kwartał do 15 września
 • za IV kwrtał do 15 listopada.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Szkolna 44, 23-407 Tereszpol
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, TYLKO PO WSZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU I ZŁOŻENIU FORMULARZA PRZYJĘCIA ODPADÓW W URZĘDZIE GMINY POKÓJ NR 11!

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze PGK pod nr. tel. 84 688 29 08 lub 84 688 18 52 lub Urzędzie Gminy pod nr. tel. 84 687 66 41

WAŻNE!!! PSZOK NIE PRZYJMUJE:

 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów zawierających azbest,(np. eternit), papę, smołę, asfalt, ondulinę
 • zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • styropianu budowlanego
 • szyb samochodowych,
 • opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • części z demontażu pojazdów samochodowych!,
 • sprzęt budowlany
 • urządzenia przemysłowe
 • płytki ceramiczne tapety
 • korzenie, karpy, grube gałęzie
 • padłych zwierząt,
 • niemożliwych do zidentyfikowania odpadów niebezpiecznych.
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji  znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • inne np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne
 • odpadów nie znajdujących się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

PSZOK przyjmuje:

 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe  (plastikowe butelki po napojach, worki foliowe i torby reklamowe, folie, opróżnione kubki po produktach mlecznych - z opakowań należy oderwać „sreberka” tj. aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków itp., opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach, kartony po mleku i sokach),
 • opakowanie ze szkła białego i kolorowego  (opróżnione z resztek butelki i słoiki bez wieczek),
 • papier i tektura (gazety, czasopisma, prospekty, książki, katalogi, tektura, worki papierowe, opakowania z papieru i tektury),
 • odzież i tekstylia (użyta odzież,  pościel, dywany),
 • zużyte żarówki i świetlówki,
 • zużyty sprzęt elektryczni i elektroniczny (sprzęt RTV/AGD) - KOMPLETNY,
 • chemikalia i środki ochrony roślin i opakowania po nich (pozostałości farb, tuszy, klejów oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami, rozpuszczalniki do farb i lakierów),
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe (stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła, fotele w tym nieuszkodzona ceramika sanitarna),
 • odpady budowlane  i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych,
 • zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 • odpady budowlane posegregować na gruz betonowy i ceglany
 • styropian opakowaniowy

ZAPAMIĘTAJ!
Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów do PSZOK w przypadku, gdy:

 1. Dostarczone odpady pochodzą spoza gminy Tereszpol
 2. Dostarczone odpady są niezgodne z kategorią odpadów przyjmowanych przez PSZOK.
 3. Dostarczono odpady nieposegregowane.
 4. Ilość i/lub rodzaj odpadów wskazują, iż mogą one pochodzić z działalności gospodarczej.
 5. Dostarczający odpady odmówił samodzielnego wyładunku i umieszczenia odpadów w odpowiednich urządzeniach lub pojemnikach.
 6. Nie ma możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
 7. Przyjęcie odpadów może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2023 r poz. 1469 z późn. zm.) Urząd Gminy Tereszpol zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady folii i sznurka:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 - działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
 • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) - folia odpadowa (niezanieczyszczona).
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.
 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. 

Opony:

 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - tel. 691370360
 • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie)
 • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)

Odpady mechaniki pojazdowej:

 • Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)

Pliki do pobrania

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pobierz
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2024

  Pobierz
 • Formularz PSZOK

  Pobierz
 • ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  Pobierz
 • Obowiązek informacyjny - klauzula RODO

  Pobierz
 • Umowa użyczenia pojemnika na odpady komunalne

  Pobierz
 • Zasady segregacji odpadów komunalnych - prezentacja Ministerstwa Środowiska

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2023 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2022 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2021 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2020 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2019 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2018 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2017 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2016 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2015 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2014 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2013 r.

  Pobierz
 • Oferta punktu zbierania odpadów rolniczych

  Pobierz
 • Rejestr Działalności Regulowanej 2024

  Pobierz
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Pobierz
 • Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Tereszpol oraz msc. zagosp.tych odpadów

  Pobierz
 • Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pobierz
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku

  Pobierz

Galeria zdjęć