Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

2024.04.17
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego
Projekt uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) podlega konsultacjom społecznym.

obwieszczenie Marszaka-pdf