Informacja dotycząca uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych

2024.07.08
Informacja dotycząca uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych
Zgodnie z prośbą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z dnia 1 lipca 2024 r., znak: DPD-V.55.219.2024, przesyłamy informacje dotyczące uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych nadanych ustawą z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023, poz. 1923).

Informacja